Sollit

Privacybeleid

Wie zijn we

sollit.be is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van sollit . Wij hechten enorm veel belang aan uw privacy. Uw gegevens worden alleen verwerkt op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Contactgegevens:

Sollit
Zonnebloemstraat 17
9900 Eeklo
Telefoon: +32495/506399
Email: joeri.casteels@sollit.be

Persoonsgegevens die wij verwerken/verzamelen

Sollit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier of reageert via blog post. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarvoor gebruiken wij deze peroonsgegevens

Sollit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben als bewijs van solvabiliteit. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om een contract op te stellen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u commentaar achterlaat, de commentaar en de metadata worden bijgehouden. Dit zodat we toekomstige commentaren kunnen herkennen en automatisch goedkeuren zonder tussenkomst van een beheerder.

Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van sollit verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de zaakvoerder.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden alléén aan derden doorgegeven indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande actieve goedkeuring.

Websitebezoek ~gebruik

Op de website van sollit.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek– en klikgedrag op de website.

Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wij geven Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met bovengenoemde contactgegevens.

Uw rechten, toegang tot inzage, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door sollit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovengenoemde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Deze website gebruikt cookies Door verder te gaan op deze website accepteert u het gebruik van cookies.   Lees meer